Library

El Mercat de treball nocturn a Barcelona / [Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació, Turisme i Comerç, Regidoria de Joventut, Barcelona Activa ; Coordinació: Direcció d'Estudis d'Activitats Econòmiques i Ocupació ; Equip tècnic: director: Josep Oliver Alonso] - Barcelona: 2003 Ajuntament de Barcelona, - 74 p.

Enquesta efectuada per: DEP Consultoria Estratègica

201501


Mercat de treball
Jornada de treball
Joventut


Barcelona Ciutat
Catalunya
Espanya