Library

Obtenció de projeccions de població municipals a partir de les projeccions de població comarcals (base 2013) / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2015 - 53 p. - Estadística instrumental .

Ed.: February 2015

This publication explains the methodology used to draw up municipal population projections based on the Population Projections for Catalonia 2013-2051.

The content of this publication represents a methodological guide. It is also a comprehensive tool for agents operating at the local level interested in using and adapting the hypotheses that have been incorporated into the Population Projections for Catalonia 2013-2051 at the county level in creating their municipal population projections.Ed.: Febrer 2015

En aquesta publicació s'exposa la metodologia que permet elaborar projeccions de població municipals a partir de les Projeccions de població de Catalunya 2013-2051.

El contingut d'aquesta publicació constitueix una guia metodològica i, alhora, un instrument complet per als agents que operen en l'àmbit local interessats a elaborar les seves projeccions de població municipals, utilitzant i adaptant les hipòtesis que, en l'àmbit comarcal, s'han incorporat en les Projeccions de població de Catalunya 2013-2051.Ed.: Febrero 2015

En esta publicación se expone la metodología que permite elaborar proyecciones de población municipales a partir de las Proyecciones de población de Cataluña desde 2013 hasta 2051.

El contenido de esta publicación constituye una guía metodológica y, a la vez, un instrumento completo para los agentes que operan en el ámbito local interesados en elaborar sus proyecciones de población municipales, utilizando y adaptando las hipótesis que, en el ámbito comarcal, se han incorporado en las Proyecciones de población de Cataluña 2013-2051.201502


Projeccions de població
Fonts d'informació
Estadística--Metodologia


Catalunya
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis