Library

Diferències i desigualtats de gènere en salut : Enquesta de salut de Barcelona 2000 : la població de 25 a 64 anys / [redacció: Lucía Artazcoz] - [Barcelona] : Ajuntament de Barcelona. Sector de Serveis Personals, 2003 - 127 p. - Estudis-monografies (Barcelona. Sector de Serveis Personals) ; 2 Conèixer Barcelona .

A la part superior de la portada: CSB, Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública; a la coberta: Observatori Barcelona A la coberta: Conèixer Barcelona201503


Indicadors de salut
Salut pública
Dona
Discriminació sexual
Enquestes


Barcelona Ciutat