Library

DeCultura [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 2014- - Irregular - núm. 1 (març 2014)-

Descripció del recurs: 28 d'abril del 2015

DeCultura refon en una sola capçalera les diferents sèries dels anteriors Fulls de cultura (Estadístiques, Estudis, Dades), amb l’objectiu de millorar la pàgina web i fer més amigable la seva estructura. Es continuarà oferint els continguts habituals publicats fins ara: estudis i treballs tècnics sobre consum i participació cultural, polítiques culturals, economia de la cultura, anàlisis sectorials i d’estadístiques i d’altres dades d’actualitat que puguin ser d’interès.

201504


Cultura
Activitat cultural
Hàbits culturals
Activitat d'esbarjo
Mercat de treball
Pressupost del sector públic
Despesa pública
Política fiscal i pressupostària
Arxius
Museus
Indicadors econòmics


Catalunya