Library

La Participació de les corporacions locals als serveis socials - Barcelona : L'Ajuntament, DL 1999 - 135 p.

201504


Serveis socials
Corporacions locals


Barcelona Ciutat Districtes
Catalunya