Library

Inserció laboral [Recurs electrònic] : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - Barcelona: Generalitat de Catalunya. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2003- - Triennal - 2001-

Descripció del recurs: 4 de maig del 2015

Inclou: Universitat i treball a Catalunya : estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes ; La inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes ; La inserció laboral dels titulats i titulades de màster de les universitats catalanes ; La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes ; La inserció laboral dels titulats i titulades dels ensenyaments artístics superiors

Publicacions fruit de l'anàlisi dels resultats de les enquestes d'inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes que, cada tres anys, realitza AQU Catalunya per encàrrec dels consells socials.

201505


Ensenyament superior
Mercat de treball
Títol de grau superior


Catalunya