Library

Butlletí de transports [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Direcció General de Transports i Mobilitat - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Direcció General de Transports i Mobilitat, 1997- - Irregular - Núm. 1 (març/maig 1996)-

Descripció del recurs: 27 d'otubre del 2015 Numeració errònia en el número de febrer del 2008 Continuació de la versió en paper

Inclou subsèries: Indicadors del transport col·lectiu de superfície, Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera a Catalunya, Transport regular de viatgers per carretera, Tranpost urbà de viatgers de superfície a Catalunya, Observatori de costos del tranport discrecional de viatgers a Catalunya, Observatori català de la mobilitat. A partir de l'any 2016, cada títol té una pàgina web individualitzada.

Cadascun dels exemplars de les diferents seccions segueixen una numeració

201510


Mercaderies transportades
Transport per carretera
Transport urbà
Transport


Catalunya