Library

Informe sobre emigració i població barcelonina resident a l'estranger / Consell Econòmic i Social de Barcelona - Barcelona : CESB, Consell Econòmic i Social de Barcelona, 2015 - 64 p.

201601


Moviment migratori
Emigració exterior


Barcelona Ciutat