Library

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona - Barcelona : Fundació BCN Formació Professional, 2011- - Biennal - Anual - 2011-201605


Formació professional
Formació ocupacional
Mercat de treball


Barcelona Ciutat
Àrea Metropolitana de Barcelona