Library

Memòria del Departament d'Empresa i Ocupació [Recurs electrònic] / Departament d'Empresa i Ocupació - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació, 2014-2016 - Anual - 2013-2015

Descripció del recurs : 19 de maig el 2016 Escindida en: Memòria del Departament d'Empresa i Coneixement i Memòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

2385-3948

201605


Mercat de treball
Empreses
Sector energètic
Turisme
Consum
Comerç
Telecomunicacions
Societat de la informació


Catalunya
Catalunya Províncies