Library

La Conjuntura agrària : informe mensual / Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Secretaria General Tècnica - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Secretaria General Tècnica, 1983- - v. - mensual - 1983-

201606


Sector agrari


Catalunya