Library

Coyuntura de los aeropuertos en España [Recurs electrònic] / Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación Civil - Madrid : Ministerio de Fomento, 2010- - Mensual, amb acumulat anual 2010- - 2010, març-

Continuació de la publicació en paper. Descripció del recurs: 20 de juliol del 2016 Fins març del 2010 disponible en paper. De març a desembre del 2010, còpies impreses per l'Idescat.

Conté un fitxer pdf i un fitxer Excel, amb el títol : "Tráfico en los aeropuertos españoles".

201607


Aeroports
Trànsit aeri


Espanya