Library

Col·lisions de trànsit i persones lesionades a Barcelona [Recurs electrònic] / Agència de Salut Pública - Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Consorci Sanitari de Barcelona. Agència de Salut Pública, 2002- - Anual - 2001-

Descripció del recurs: 10 d'agost del 2016 Descripció basada en: 2002-2014 Ed. 2015 Títols variants: Indicadors d'accidents i lesions de trànsit a Barcelona (Ed. 2002-Ed. 2004) ; Accidents i lesions de trànsit a Barcelona (Ed. 2005-Ed. 2007) ; Accidents i lesions de trànsit a Barcelona. Anàlisi segons la gravetat (Ed. 2008-Ed. 2009) ; Accidents i lesions de trànsit a Barcelona (Ed. 2010-Ed. 2012) Publicació inclosa en la pàgina temàtica: "Sistema d'informació de lesions pel trànsit", de la pàgina web de l'ASPB.

201608


Accidents de circulació
Activitat hospitalària


Barcelona Ciutat