Library

Anàlisi geoespacial de les col·lisions de trànsit a Barcelona [Recurs electrònic] / Agència de Salut Pública - Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Consorci Sanitari de Barcelona. Agència de Salut Pública, 2015- - Anual - 2014-

Descripció del recurs: 10 d'agost del 2016 L'any 2014 es publica separadament un estudi específic: Anàlisi geoespacial de les col·lisions de trànsit amb implicació de bicicletes Publicació inclosa en la pàgina temàtica: "Sistema d'informació de lesions pel trànsit", de la pàgina web de l'ASPB.

201608


Accidents de circulació
Bicicletes
Estadístiques georeferenciades
Cartografia


Barcelona Ciutat