Library

Informe sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, 2013-2016 - Biennal - 2013-2015

Descripció del recurs: 28 d'octubre del 2016 Editor anterior: Departament de Benestar Social i Família, Direcció General per a la Immigració


També disponible en anglès. A partir del 2015, resum executiu en castellà.

201610


Immigració exterior
Política regional
Mercat de treball
Reinserció social
Indicadors socials
Participació electoral
Ensenyament
Sociolingüística
Coneixement de la llengua autòctona
Cultura
Cultes religiosos


Catalunya
Unió Europea