Library

Butlletí epidemiològic de Catalunya [Recurs electrònic] / Agència de Salut Pública de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya, 2009- - Mensual - Vol. 30, no. 1 (maig 2009)-

Núms. extraordinaris anuals: Brots epidèmics declarats a Catalunya, l'any ..., i Resum de les malalties de declaració obligatòria l'any ... (catalogats separadament) Descripció del recurs: 19 de gener del 2017 De maig del 2009 a desembre del 2010, còpies impreses per l'Idescat. Continuació de la versió en paper

2385-720X

201701


Sanitat
Malalties
Causes de mort


Catalunya