Library

Indicadors demogràfics i de territori [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2015- - Actualització contínua - 1981-

Descripció del recurs: 14 de febrer del 2017

L'objectiu general de l'activitat estadística Indicadors demogràfics i de territori és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors que descriguin la població de Catalunya i que permetin analitzar-ne l'evolució temporal. S'estudien els esdeveniments demogràfics següents: fecunditat, mortalitat, nupcialitat, migració i llars i famílies, així com l'estructura per edats, que resulta de l'actuació combinada d'aquests fluxos i que en condiciona alhora l'evolució i les tendències.

201702


Demografia
Població
Moviment natural de la població
Llars
Famílies
Creixement demogràfic
Territori


Catalunya
Catalunya Províncies
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis