Library

Estadística informa butlletí digital / [Recurs electrònic] : Ajuntament de Viladecans - Barcelona : Ajuntament de Viladecans, 2013-2016 - Trimestral, amb irregularitats - Núm. 1 (juliol 2013)-núm. 12 (novembre 2016)

Descripció del recurs: 15 de febrer del 2017 A partir del 2017 es publiquen infografies dels indicadors més destacats.

.

201702


Població
Activitat econòmica
Indicadors socials
Territori
Medi ambient
Ensenyament
Cultura
Mercat de treball
Costes


Viladecans