Library

Memòria del CatSalut [Recurs electrònic] / Servei Català de la Salut - Barcelona : Servei Català de la Salut, 2008- - Anual - 2007-

Descripció del recurs : 21 de febrer del 2017 A partir de l'any 2007 s'edita un resum anual amb el títol: "El Sistema de salut i la xarxa sanitària pública... : línies estratègiques" Continuació de la publicació en suport paper

201702


Consultes mèdiques
Seguretat social


Catalunya Províncies
Barcelona Ciutat