Library

Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona [Recurs electrònic] / Llotja de Cereals de Barcelona - Barcelona : Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, 2017- - Fitxers pdf - Setmanal - 2017, febrer-

Descripció del recurs: 6 de juny de 2017 Continuació de la versió en suport paper Fins núm.8 febrer 2017, disponible en paper. A partir núm.9 febrer 2017, disponibles els fitxers pdf a la Biblioteca de l'Idescat.

201706


Cereals
Preus


Catalunya