Library

Estadística de violència masclista i domèstica [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior - Barcelona : Generalitat de Catalunya.Departament d'Interior, 2013- - Anual - 2008-

Descripció del recurs: 12 de juny del 2017

Conté: Dones (a partir de 2008). Gent gran (a partir de 2011). Menors (a partir de 2011). Enquesta de violència masclista (a partir de 2016)

201706


Maltractaments a les dones
Dona
Maltractaments infantils
Tercera edat
Llars


Catalunya
Catalunya Regions Policials