Library

Mercat de compravenda [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 2016- - Actualització contínua - 2015-

Descripció del recurs: 10 de juny del 2014 Absorbida per: Mercat de compravenda [Recurs electrònic]

Seguiment de les compravendes d’habitatge que es registren a Catalunya, el preu de venda registrat d’aquests habitatges i les estadístiques sobre hipoteques registrades, la informació es facilita trimestralment i desagregada per àmbits territorials.

201707


Habitatges
Preus


Catalunya
Catalunya Àmbits del Pla Territorial
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis
Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes