Library

Avanç del PIB trimestral [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2017-2020 - Trimestral - 2017, trim. 2-2020, trim. 1

Descripció del recurs: 29 d'octubre del 2018 A partir del 2n trimestre de 2020, s'incorpora a la pàgina de Comptabilitat trimestral

L'avanç es manté fins a l'actualització de la Comptabilitat trimestral.

201810


Producte interior


Catalunya