Library

Estadística de l'activitat hotelera [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2018- - Mensual - 1999, gener-

Descripció del recurs: 29 de gener de 2020 Recull els resultats d'aquest indicador als apartats: Indicadors de conjuntura econòmica, Indicadors anuals i Anuari estadístic de Catalunya


Establiments hotelers
Moviment turístic
Turisme


Catalunya
Catalunya Marques turístiques