Library

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic [Recurs electrònic] / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2018- - Trimestral i anual - 1997-

Descripció del recurs: 6 de febrer de 2020

Recull els resultats d'aquest indicador als apartats: Indicadors de conjuntura econòmica i Indicadors anuals


Comerç exterior
Importacions
Exportacions
Productes industrials
Recerca i desenvolupament


Catalunya