Library

Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal ... / Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística - 1 recurs en línia - Anual - 2020- - Informes estadístics ( Barcelona (Catalunya) Ajuntament) .

1888-5314

202104


Padró d'habitants
Població
Estructura de la població
Immigració exterior


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes
Barcelona Ciutat Barris
Barcelona Ciutat Zones Estadístiques