Library

Les Xifres de l'educació a Barcelona / coordinació Josep Mª Blanch, Maria Josep Udina - Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Consell Escolar Municipal, 1990 - 80 p.


Taxa d'escolaritat
Nivell màxim d'instrucció
Ensenyament


Barcelona Ciutat Barris