Library

Memòria del Departament de Treball / Generalitat de Catalunya. Departament de Treball - Barcelona : la Generalitat, 1990-2002 - Anual - 1989-2001

L'any 1998 no es va publicar en suport paper A partir de l'any 2002 el Departament de Treball s'integra en el de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

367 367


Associacions laborals
Conflictivitat laboral
Mercat de treball


Catalunya Comarques