Library

Mortalitat agregada a la ciutat de Barcelona ... - Barcelona : Area de Salut Pública.Oficina de Documentació i Docéncia, 1990-[1998?] - 1983/87-1991/95 - Estadístiques de salut .

608


Morbiditat
Taxa de mortalitat


Barcelona Ciutat Barris
Barcelona Ciutat Districtes