Library

Estadística de efectos de comercio impagados año [Recurs electrònic] / Estadística de efectos de comercio impagados Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, [1995]-2012 - Anual - 1994-2011

A partir de 2002 (datos revisados) (Ed. 2004) surt dins de: INEBASE = ISSN 1697-3259, publicació en suport electrònic de periodicitat mensual, amb el títol: Efectos de comercio impagados A partir de 2013, INEBASE deixa de publicar-se en CD-ROM i s'ha de consultar en línia.1136-1743

832


Efectes comercials impagats


Espanya Comunitats Autònomes