Library

Papers : regió Metropolitana de Barcelona; Territori, estratègies, planejament / Federació de Municipis de Catalunya, Area Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis, Ajuntament de Barcelona - Barcelona : l'Institut, 1991- - Irregular - 1991, n. 1-

1888-3621

845


Àrees metropolitanes


Àrea Metropolitana de Barcelona