Library

Puig i Bastard, Pere

Atlas comercial de Catalunya 1990 : el comerç, el consum i l'activitat comercial / [autors: Pere Puig i Bastard, Ma. Teresa Artés i Ferragud, Conxita Folguera i Bellmunt ; col·laboradors: Eva Deumal i López, Eulàlia Muñoz i Laporta] - Barcelona : Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, DL 1992 - 504 p. + 2 transparències

8486931436


Comerç
Consum familiar
Establiments turístics


Catalunya Comarques