Library

Sorní i Mañés, Josep

La Agricultura valenciana en la década de los años 80 / José Sorní Mañés, Generalitat Valenciana.Conselleria d'Agricultura i Pesca - [valència] : la Conselleria, 1991 - 38 p.

847890615


Sector agrari


València Comunitat Autònoma