Library

Memoria de actividades / Ente Público Puertos del Estado - Madrid : Puertos del Estado, [1959?]-1995 - Anual - 1958-1994

Fins 1991 ho publicava la D.G. de Puertos. - L'any 1995 es divideix en dues publicacions: Memoria (G-2455) i Anuario estadísco. (G-2169)


Trànsit marítim
Ports marítims
Passatgers
Mercaderies transportades


Espanya
Espanya Províncies