Library

Nogueira Esmorís, Gelasio

L'Urgell : aproximació a una anàlisi regional / Aquest estudi ha estat realitzat per: Gelasio Nogueira Esmoris, Joan Tort i Donada - Barcelona : Caixa de Catalunya, 1991 - XIII + 490 p. - Col·lecció Catalunya comarcal .

8487135218


Habitatges
Sector agrari
Sector industrial
Territori
Transport
Economia
Sector terciari


Urgell