Library

Resultats de les eleccions legislatives del 15 de juny de 1977 a Catalunya - Barcelona : CIDC, 1977 - 6 v.

8 toms en 6 vols.

Inclou la informació per barris, seccions i districtes


Eleccions legislatives


Barcelona Ciutat
Barcelona Província
Tarragona Província
Girona Província
Catalunya