Library

La Població de Barcelona / Ajuntament de Barcelona. Àrea d'Informació de Base. Departament d'Estadística - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1994-2000 - Anual - 1994-2000

Continuada per: Avanç de les dades demogràfiques de Barcelona


Fluxos de població
Índex sintètic de fecunditat
Moviment natural de la població
Moviment migratori
Piràmide d'edats


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Barris
Barcelona Ciutat Districtes
Barcelona Ciutat Zones Estadístiques