Library

Oliver i Alonso, Josep

La Renda de Barcelona en el bienni 1987-1989 : la continuïtat del procés expansiu / Josep Oliver i Alonso, Anna Matas i Prat - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1994 - 83 p.


Renda familiar disponible


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes
Àrea Metropolitana de Barcelona