Library

Oliver i Alonso, Josep

La Renda de Barcelona 1979-1987 : de la crisi a l'expansió / Josep Oliver i Alonso, Juan Trullén i Thomàs - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1994 - 79 p.


Renda familiar disponible


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes