Library

Services. Statistiques annuelles / Eurostat - Luxembourg : Eurostat, 1991?-1994 - Anual - 1988-1991

El primer any publicat es va titular: Quelques chiffres sur les services 1988


Assegurances
Mitjans de comunicació
Comerç detallista
Comunicacions
Institucions financeres
Establiments turístics
Hotels
Transport
Serveis


Comunitat Econòmica Europea
Unió Europea