Library

Eleccions locals 28 de maig de 1995. Barcelona / Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona - [Barcelona] : l'Ajuntament, 1994 - 1 v. - Estadística Municipal .


Representants escollits
Eleccions municipals


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes
Barcelona Ciutat Zones Estadístiques