Library

Aldomà i Buixadé, Ignasi

La Població ocupada a l'agricultura catalana - [Barcelona] : Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1995 - 67 p.

843933463X


Sector agrari
Població ocupada


Catalunya Comarques
Catalunya