Library

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas ... : t. I Resultados Nacionales / Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, 1995-1998 - Biennal - 1993-1995

L'Enquesta té com a objectiu principal obtenir informació homologable a la exigida per la Comunitat Europea als seus Estats membres i donar a coneixer l'estructura del sector agrari i la seva evolució respecte al Censo Agrario 1989.832


Explotacions agrícoles
Superfície agrícola


Espanya