Library

Memòria d'activitat ... : la xarxa sanitària d'utilització pública / Servei Català de la Salut - Barcelona : Servei Català de la Salut, 1994-2008 - Anual - 1993-2007

L'any 2000 publicada sense títol, directament pel nom de l'entitat: Servei Català de la Salut L'any 2001 i 2002 publicada amb el títol: CatSalut : Servei Català de la Salut A partir de l'any 2007 s'edita un resum anual amb el títol: "El Sistema de salut i la xarxa sanitària pública... : línies estratègiques" Continuada per la versió en línia. Fins l'any 2007, disponible en paper. Dels anys 2008 i 2009, còpies impreses per l'Idescat.917 917


Consultes mèdiques
Seguretat social


Catalunya Províncies
Barcelona Ciutat