Library

Espanya i l'EURO : riscos i oportunitats / Joaquim Muns (director) ; Susan M. Collins ... [et al.] - Barcelona : Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Servei d'Estudis, 1997 - 216 p. - Estudis i informes (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Servei d'Estudis) ; 9 .

848809924X


Euro


Espanya