Library

Memòria / Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona : la Universitat Politècnica, 1993-2005 - Anual - 1987/88-2004/2005

A partir del curs 2002/03 també disponible en suport electrònic Continuada per la versió electrònica en línia

1078


Ensenyament superior


Barcelona Ciutat
Barcelona Província
Catalunya