Library

Martí i Martí, Josep M.

La Ràdio a Catalunya : estructura del sistema radiodifusor català / Josep Ma. Martí ; amb la col.laboració de Montse Bonet, Juan José Perona i Montse Salvador - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Centre d'Investigació de la Comunicació, 1996 - 160 p. - Informes (Centre d'Investigacio de la Comunicació) ; 12 .

8439340591


Radiodifusió


Catalunya