Library

Les Infraestructures metropolitanes de l'àrea de Barcelona . Una aproximació als projectes en curs / Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona - Barcelona : COCIN, 1996 - 27 p. - Estudis monogràfics (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona) ; 2 .


Aeroports
Ports marítims
Xarxa viària
Telecomunicacions
Xarxa ferroviària
Xarxa energètica


Barcelona Ciutat