Library

Perspectives de futur : construcció : una aproximació al sector del medi ambient / Àrea Metropolitana de Barcelona. Unitat de Promoció i Desenvolupament - Barcelona : AMB, 1997 - 72 p.


Medi ambient
Sector de la construcció


Barcelona Ciutat