Library

Atlas temático estadístico de la C.A. de Euskadi / Instituto Vasco de Estadística - Vitoria-Gasteiz : EUSTAT, 1996 - 2 v.


Comerç exterior
Sector pesquer
Comerç interior
Demografia
Cultura
Política territorial
Xarxa viària
Medi ambient
Meteorologia
Sector agrari
Moviment natural de la població
Sector industrial
Turisme
Territori
Transport
Xarxa ferroviària
Xarxa energètica
Xarxa telefònica
Ensenyament


País Basc